Ladění PostgreSQL dotazů

publikováno: 29.2.2016

Pro ladění PostgreSQL dotazů používám:

  • explain plan :-)
  • Pro získání maximálního množství údajů používám: EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS, VERBOSE) SELECT ...

Pro vizualizaci explain planu používám:

  • pgAdmin :-)
  • http://explain.depesz.com/ ... vstupem je: EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS, VERBOSE) SELECT ...
  • http://tatiyants.com/pev/ ... vstupem je SQL soubor explain.sql obsahující: EXPLAIN (ANALYZE, COSTS, BUFFERS, VERBOSE, FORMAT JSON) SELECT ... a spouští se takto: psql -qAt -U USER_NAME -f explain.sql DB_NAME > analyze.json

Reference

Kurz SQL byl jedním slovem výborný. Připravená smysluplná databáze spolu s příklady, včetně příkladů s vysokou obtížností - je tak možné dostatečně zabavit i pokročilejší studenty. Za pozitivní považuji opravdu

Michal

Školení bylo super, zopakoval jsem si základy a také se dozvěděl spoustu nového ohledně SQL. Obrovské plus bylo v přátelském přístupu školícího.

Vít

Se školením jsem nadmíru spokojen, nejen že je výklad formou, která zaujme, ale i lajk se v tom neztrácí a je schopen pochopit i těžší úlohy.

Miloš


Novinky

3.1.2018: Oracle XE 12c nebude, místo toho bude Oracle XE 18c
V roce 2018 nás čeká nová XE verze a nové verzování

4.4.2017: SAP HANA & Veverka (SQuirrel SQL)
Oficiální SAP HANA studio funguje, ale je hrozně pomalé. Další z nástrojů, kde je možné rozchodit SAP HANA je Veverka (SQuirrel SQL)

25.3.2017: SAP HANA referenční příručky
V současnosti je trošku složitější najít na webu referenční příručku k SAP HANA SQL, proto sem dávám odkazy.