Jak nainstalovat Oracle Client?

publikováno: 29.9.2013

Když se chcete v Toad for Oracle přihlásit k Oracle databázi, potřebujete Oracle klienta. Máte dvě možnosti:

Buď nainstalovat plnohodnotného Oracle klienta (cca. 600MB):

Nebo nainstalovat Oracle Instant klient (cca. 60MB):

Po rozbalení do nějakého adresáře je nutné ve Windows Path nastavit cestu do adresáře, kde jsou exe soubory klienta. (Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Systém -> Upřesnit nastavení systému -> záložka Proměnné prostředí a přidat na konec systémové proměnné s názvem Path středník a cestu k adresáři).

Reference

Kurz SQL byl jedním slovem výborný. Připravená smysluplná databáze spolu s příklady, včetně příkladů s vysokou obtížností - je tak možné dostatečně zabavit i pokročilejší studenty. Za pozitivní považuji opravdu

Michal

SQL i PL/SQL jsem znal už před kurzem, ale příklady a vysvětení mi pomohlo trošku lépe pochopit, jak to funguje. Navíc i přesto, že jsem už s SQL a MySQL

Lukáš

týdenní školení proběhlo podle našich očekávání, super přístup i poskytnuté informace o PL/SQL

Nicole


Novinky

3.1.2018: Oracle XE 12c nebude, místo toho bude Oracle XE 18c
V roce 2018 nás čeká nová XE verze a nové verzování

4.4.2017: SAP HANA & Veverka (SQuirrel SQL)
Oficiální SAP HANA studio funguje, ale je hrozně pomalé. Další z nástrojů, kde je možné rozchodit SAP HANA je Veverka (SQuirrel SQL)

25.3.2017: SAP HANA referenční příručky
V současnosti je trošku složitější najít na webu referenční příručku k SAP HANA SQL, proto sem dávám odkazy.