DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k aktuálním přetlaku zájmu o firemní školení mám aktuálně úplně plný kalendář až do konce srpna 2019!!! Je teoreticky možné že se něco uvolní, ale moc bych s tím nepočítal. Omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti.

Kurz PL/SQL

Cena: 9 200,- Kč bez DPH (11 132,- Kč s DPH)
Délka trvání: 2 dny

V tuto chvíli není vypsaný žádný termín, ale můžete využít nabídky firemního školení za 28 000,- Kč bez DPH (cena je nezávislá na počtu účastníků). Firemní školení se konají u Vás ve firmě, ať se nachází kdekoli, tedy nejenom Praha, ale i Brno, Ostrava, Bratislava, Košice, ...

Pro koho je tento kurz určen:

Tento kurz Vám objasní problematiku výkonného databázového jazyka PL/SQL. Naučíte se efektivně psát bloky PL/SQL kódu (anonymní bloky, procedury, funkce, triggery), které budete moci snadno použít pro programové zpracování dat na úrovni databáze Oracle, pro navýšení celkového výkonu aplikací a zajištění integrity databáze (kontrol zadávaných dat).

Předpoklady:

Osnova:

 • Úvod do PL/SQL
 • Typy bloků PL/SQL kódu, Hello World anonymní PL/SQL blok
 • Efektivní tvorba PL/SQL: Oracle SQL Developer – editace, kompilace, spouštění a ladění PL/SQL kódu
 • Deklarování a inicializace proměnných, konstant, výrazy v PL/SQL, komentáře
 • Vnořené bloky a odkazování na proměnné ve vnořených blocích
 • Datové typy v PL/SQL – skalární a kompozitní
 • SQL příkazy v PL/SQL – typy příkazů, SELECT v PL/SQL
 • Příkazy pro řízení toku programu – větvení, cykly
 • Kurzory (explicitní, implicitní
 • parametrizovatelné) a jejich atributy, FOR UPDATE pro zamykání řádků
 • Záznamy, plnění záznamů pomocí kurzorů
 • Vyvolávání a ošetřování výjimek (předdefinované a vlastní výjimky)
 • Použití procedury RAISE_APPLICATION_ERROR pro reportování výjimek aplikacím
 • Vytváření a volání procedur a funkcí, způsoby předávání parametrů, vstupní/výstupní parametry
 • Triggery – použití pro automatické plnění atributů ze sekvencí, zajištění pokročilé integrity dat, logování, replikace dat apd.
 • Balíčky procedur a funkcí (základní balíčky Oracle, vlastní balíčky)
 • Kompilace PL/SQL, řetězec závislostí při volání procedur a funkcí, závislosti při použití balíčků
 • Transakce a PL/SQL
 • Přehled a použití operátorů a funkcí jazyka SQL v PL/SQL
 • Přístupová práva k procedurám a funkcím
 • Příkaz EXECUTE IMMEDIATE pro dynamickou tvorbu SQL příkazůReference

Se školením jsem spokojený. Všechny mé dotazy byly zodpovězeny a zpravidla hned názorně demonstrovány. To považuji za nejlepší postup.

Hlavní město Praha
Michal

Oceňuji schopnost dobře vysvětlit i složitější pojmy. Celkově probíhalo školení v přátelské a nenucené atmosféře.

Hlavní město Praha
David

Veľa užitočných rád, poznatkov a príkladov z praxe.

Hlavní město Praha
Andrej


Novinky

3.1.2018: Oracle XE 12c nebude, místo toho bude Oracle XE 18c
V roce 2018 nás čeká nová XE verze a nové verzování

4.4.2017: SAP HANA & Veverka (SQuirrel SQL)
Oficiální SAP HANA studio funguje, ale je hrozně pomalé. Další z nástrojů, kde je možné rozchodit SAP HANA je Veverka (SQuirrel SQL)

25.3.2017: SAP HANA referenční příručky
V současnosti je trošku složitější najít na webu referenční příručku k SAP HANA SQL, proto sem dávám odkazy.