!!! Od 1.6.2022 jsem zaměstnán na HPP. Kde? To tady nemůžu napsat (kvůli Compliance). Ale na mém Linkedin účtu to určitě najdete. Do konce roku 2022 mám ještě volných 5 dnů, které mohu alokovat na školení. Pokud máte zájem o firemní školení, tak se mi určitě ozvěte. Dále v brzké době vypíšu pár veřejných školení na rok 2023 (asi to bude Kafka, event-driven microservices, a Spring Native). Také jsem upravil nabídku školení tak, abych jich pár mohl uskutečnit i když mám full-time job. !!!

Všechna školení jsou možná jak "klasickým" způsobem (onsite), tak i online, nebo hybridním způsobem (část onsite, část online) Více informací

Kurz PL/SQL

Délka trvání: 2 dny
Cena: U veřejného školení (pokud je vypsané), tak se platí za účastníka, u firemních (on-site) školení se platí fixní cena (od 3 účastníků je výhodnější než veřejné školení):
Typ školení Za co se platí Cena
Veřejné školení (pokud je vypsané) Za účastníka 11 600,- Kč bez DPH (14 036,- Kč s DPH)
Firemní (on-site) školení Fixní, nezávislá od počtu účastníků 50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč s DPH)

V tuto chvíli není vypsaný žádný termín, ale můžete využít nabídky firemního školení za 50 000,- Kč bez DPH (cena je nezávislá na počtu účastníků). Firemní školení se konají u Vás ve firmě, ať se nachází kdekoli, tedy nejenom Praha, ale i Brno, Ostrava, Bratislava, Košice, ...

Pro koho je tento kurz určen:

Tento kurz Vám objasní problematiku výkonného databázového jazyka PL/SQL. Naučíte se efektivně psát bloky PL/SQL kódu (anonymní bloky, procedury, funkce, triggery), které budete moci snadno použít pro programové zpracování dat na úrovni databáze Oracle, pro navýšení celkového výkonu aplikací a zajištění integrity databáze (kontrol zadávaných dat).

Předpoklady:

Osnova:

 • Úvod do PL/SQL
 • Typy bloků PL/SQL kódu, Hello World anonymní PL/SQL blok
 • Efektivní tvorba PL/SQL: Oracle SQL Developer – editace, kompilace, spouštění a ladění PL/SQL kódu
 • Deklarování a inicializace proměnných, konstant, výrazy v PL/SQL, komentáře
 • Vnořené bloky a odkazování na proměnné ve vnořených blocích
 • Datové typy v PL/SQL – skalární a kompozitní
 • SQL příkazy v PL/SQL – typy příkazů, SELECT v PL/SQL
 • Příkazy pro řízení toku programu – větvení, cykly
 • Kurzory (explicitní, implicitní
 • parametrizovatelné) a jejich atributy, FOR UPDATE pro zamykání řádků
 • Záznamy, plnění záznamů pomocí kurzorů
 • Vyvolávání a ošetřování výjimek (předdefinované a vlastní výjimky)
 • Použití procedury RAISE_APPLICATION_ERROR pro reportování výjimek aplikacím
 • Vytváření a volání procedur a funkcí, způsoby předávání parametrů, vstupní/výstupní parametry
 • Triggery – použití pro automatické plnění atributů ze sekvencí, zajištění pokročilé integrity dat, logování, replikace dat apd.
 • Balíčky procedur a funkcí (základní balíčky Oracle, vlastní balíčky)
 • Kompilace PL/SQL, řetězec závislostí při volání procedur a funkcí, závislosti při použití balíčků
 • Transakce a PL/SQL
 • Přehled a použití operátorů a funkcí jazyka SQL v PL/SQL
 • Přístupová práva k procedurám a funkcím
 • Příkaz EXECUTE IMMEDIATE pro dynamickou tvorbu SQL příkazůReference

Se školením jsem spokojený. Všechny mé dotazy byly zodpovězeny a zpravidla hned názorně demonstrovány. To považuji za nejlepší postup.

Hlavní město Praha
Michal

Oceňuji schopnost dobře vysvětlit i složitější pojmy. Celkově probíhalo školení v přátelské a nenucené atmosféře.

Hlavní město Praha
David

Veľa užitočných rád, poznatkov a príkladov z praxe.

Hlavní město Praha
Andrej


Novinky

9.9.2021: SQL Developer & Remote Debug

22.3.2019: Termíny SQL školení léto 2019
Nové termíny!!!

3.1.2018: Oracle XE 12c nebude, místo toho bude Oracle XE 18c
V roce 2018 nás čeká nová XE verze a nové verzování